De elite wel, de zwemliefhebber niet!!!

Enkele weken geleden vreesden we het al. De fracties van CDA en DP stemden met duidelijke tegenzin in met het voorstel om de zwemclubs de tijd te geven voor het maken van een alternatief plan. Een alternatief voor een eigen zwembad. Dit in plaats van de keuze van het college om verder te gaan met Fitland. De gegunde tijd was kort, erg kort. Was het eigenlijk wel een echte kans?

Lees meer →

Zijn wij voor de gek gehouden?

Het boekjaar 2017 ( ruim € 2,6 miljoen) sluiten wij net als 2016 met verlies af. Ook 2018 gaat een verlies opleveren.

Lees meer →

Jenaplanschool de Pandelaar krijgt alsnog uitbreiding

In de commissievergaderingen van 17 mei en 14 juni is De Pandelaar aan de orde geweest en heeft de wethouder de toezegging gedaan dat het in degemeenteraad van 5 juli wordt behandeld. We zijn blij dat op het nippertje besloten is om dit punt alsnog op de agenda te plaatsen.

Lees meer →

Open dag zorgboerderij de Kruidenhoeve

Op zondag 17 juni 2018 was er een open dag bij zorgboerderij “ de Kruidenhoeve” te Milheeze. Tijdens deze open dag werd een nieuw gebouw op het terrein, Prikkelarm centrum “ de Regenboog” , officieel geopend door wethouder Wilmie Steeghs. Wij waren daarbij aanwezig.

Lees meer →

Ondanks goed voorjaar dreigend onweer

Heeft u ook genoten van het goede weer ? Waarschijnlijk bent u er ook op uitgetrokken en heeft u gefietst, gewandeld of een korte vakantie achter de rug of bent u een weekend weg geweest. Er was alle reden voor; het weer goed en economische gaat het Nederland voor de wind. Je komt zo nog eens ergens anders dan in je eigen omgeving en ontmoet andere mensen dan je dorpsgenoten. Dit levert verrassende resultaten op.

Lees meer →

Uitbreiding jenaplanschool De Pandelaar hard nodig

Binnen onze gemeente hebben ouders de vrijheid om hun kind aan te melden bij een school naar keuze. Een school die staat in de wijk waar we wonen, een school waarop we zelf hebben gezeten, een school die past bij ons kind, etc. Kortom; een school waar ouders zich prettig bij voelen en waar de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. In Gemert-Bakel hebben we de keuze ons kind naar een christelijke, openbare of naar de jenaplanschool te sturen. Deze keuzevrijheid wordt volop benut door ouders maar dat betekent ook dat er soms ‘huisvestingsproblemen’ ontstaan.

Lees meer →

Bestuurders houden informatie achter - tot na de verkiezingen

15 maart, voorpagina van het Eindhovens Dagblad: "Q-koorts gaat nooit meer over". In het hoofdartikel lezen we dat mensen die de Q-koorts hebben, nooit meer zullen genezen! In de periode 2006-2011 heerste in verschillende delen van ons land de Q-koorts. 74 mensen overleden als gevolg hiervan. In Noord-Brabant maakte de Q-koorts een paar duizend slachtoffers. De minister van Landbouw, Gerda Verburg, en de minister van Gezondheid, Ab Klink, beiden CDA, hebben deze zaak lang ontkend, toen gebagatelliseerd en uiteindelijk schoorvoetend toegegeven dat er veel dingen fout gegaan waren.

Lees meer →

CDA en Dorpspartij misleiden de kiezer!

Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Lokale Realisten en D66 werken intensief samen. De afgelopen jaren is gebleken dat we over belangrijke onderwerpen hetzelfde denken. Wat kunnen de inwoners van Gemert-Bakel van ons verwachten? Wat onderscheidt ons van de andere partijen?

Lees meer →

Nog meer varkens, kippen en geiten in Gemert-Bakel? Met subsidie!

Gemert-Bakel behoort tot de meest ongezonde gemeenten van Nederland. De belangrijkste oorzaak is de intensieve veehouderij. In alle Peelgemeenten is binnen de bestaande vergunningen uitbreiding van het aantal dieren mogelijk! In Gemert-Bakel is er zelfs nog ruimte voor minstens 20% meer dieren! Moeten wij dat willen? Onze vrienden van Dorpspartij en CDA vinden dat geen probleem. Wij wel!

Lees meer →

Nazareth. Gemiste kansen?

Nazareth

Onlangs liet ook de Gemertse Heemkundekring weten dat men teleurgesteld was in het ontwerp van het plan Nazareth. Twee punten springen eruit: de toe te passen bouwhoogte van de huizen, en de gigantische prijzen die gevraagd worden. Deze zaak kwam afgelopen dinsdag, toen de fracties van de Lokale Realisten en D66 voor het eerst gezamenlijk vergaderden, ook aan de orde.

Lees meer →