Doe maar 5,5 ton

Afgelopen week vonden de laatste commissievergaderingen van deze raadsperiode plaats. Op de agenda van het sociaal domein stond onder andere het extra krediet voor het, nog steeds, lekkende dak van sporthal Molenbroek. Dit dak is in 2017 ook al vervangen en nu, na de renovatie in 2020, blijkt het dak nog steeds te lekken… Prutswerk dus.

Laten we duidelijk zijn: onze verenigingen en scholen die gebruik maken van de sporthal mogen niet de dupe worden van dit probleem. De lekkage moet aangepakt worden en daar zijn wij voorstander van. Het gaat hier alleen wel om ongeveer 5,5 ton aan gemeenschapsgeld. Geld waar andere verenigingen ook graag gebruik van hadden willen maken zoals bijvoorbeeld wandelsportvereniging Zuth en scouting Willibrordus Gemert die te kampen hebben met een budgettekort voor de nieuwbouw.

Wij, als raad, zijn er om te controleren of het college verstandig omgaat met het gemeenschapsgeld en zo snel en makkelijk instemmen met het besluit zoals CDA en Dorpspartij doet gaat ons te ver. Beide partijen doen alsof het geld voor het oprapen ligt maar dat is niet zo.

Als Lokale Realisten willen we graag onze controlerende taak uitvoeren en daarom hebben we enkele vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder over hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Haar antwoord was “Ik ga de koe niet in de kont kijken”, wat dus met andere woorden betekent “ik duik weg voor de oorzaak en wil alleen maar vooruitkijken.” Met dit antwoord nemen wij geen genoegen.

Lokale Realisten wil dat onderzocht wordt waar het fout is gegaan in de advisering, begeleiding of uitvoering van de renovatie. Het probleem is niet van 2020 maar was al veel eerder bekend en had dus meegenomen moeten worden. Betrokken personen, zoals adviseurs en ambtenaren, moeten ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid in dit proces. Doel van het onderzoek moet volgens ons dan ook zijn dat processen worden verbeterd, geleerd wordt van gemaakte fouten en, waar mogelijk, de schade verhaald wordt.

In de commissie Financiën en Bestuur kwam onder andere de nota grondprijzen aan bod. Dit gaat over de prijzen van de bouwgrond. De voorgestelde prijsverhogingen gaan ons te ver en wij zullen daarom, samen met andere partijen, een amendement indienen in de komende raadsvergadering voor een aantal aanpassingen hierop.

Ook werd de detailhandelvisie besproken. Hierin wordt een toetsingskader vastgesteld wat onder andere de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor winkels in het centrum van Gemert. De gemeente wil namelijk alle winkels centreren in het centrum. Al met al zou dit volgens ons zorgen voor meer verkeers- en parkeerproblemen, maar zou het ook betekenen dat supermarkten zoals Jumbo en Spar geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hebben op hun huidige locaties, omdat zij buiten het centrum vallen. Lokale Realisten is hierop tegen. Beide supermarkten hebben een wijkfunctie en moeten kunnen zitten waar ze zitten met de mogelijkheid tot uitbreiding. Gelijkheid zou ook hier voorop moeten staan. Geen flauwekul!

Martien Bankers

Fractievoorzitter Lokale Realisten

Doe maar 5,5 ton