Lokale Realisten kiest voor lokale politiek

Lokale Realisten in Gemert-Bakel is vanaf maart 2021 weer een zelfstandige politieke partij. Hiermee komt een einde aan de samenwerking met de fractie D66 in Gemert-Bakel. Aanleiding hiervoor is dat Lokale Realisten zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nadrukkelijk wil profileren als lokale partij.

D66 heeft hierop aangegeven onder eigen naam de verkiezingen in 2022 in te gaan.

 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er intensief samengewerkt tussen Lokale Realisten en D66. Reden hiervoor was dat mensen en meningen van beide partijen prima bij elkaar pasten en zij elkaar konden helpen om gezamenlijk standpunten te bepalen en uit te dragen. Door het landelijke partijbestuur is aan de lokale fractie van D66 gevraagd een keuze te maken of de samenwerking met Lokale Realisten ook na 2022 wordt gecontinueerd. Deze vraag is voorgezet aan Lokale Realisten waarna in goed overleg binnen de fractie is gekozen voor een verkiezingsprogramma waarbij alleen de naam Lokale Realisten wordt gevoerd. Lokale Realisten wil zich als lokale partij profileren en niet gelieerd zijn aan een landelijke partij. Tenslotte speelt 99% van de politieke agenda zich binnen de gemeentegrenzen af.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben de fractieleden van Lokale Realisten diverse overleg gevoerd met het bestuur van de partij over de toekomst. De uitkomst hiervan was dat de partij zich weer echt als lokale partij neer wil gaan zetten binnen de gemeente. Omdat sinds de installatie van de raad in 2018 prima wordt samengewerkt met D66 is door Lokale Realisten aangeboden om met D66 één partij te vormen. Hierdoor zou dan de naam D66 verdwijnen. Fractie, leden en bestuur van D66 hebben echter aangegeven vast te willen houden aan hun eigen naam, vanwege historie en binding met het landelijke D66.

Na goed overleg hebben beide partijen daarom besloten om zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Door Lokale Realisten is aangeboden om tot die tijd zoveel mogelijk te blijven samenwerken. D66 heeft er echter voor gekozen om per direct de samenwerking te beëindigen en per direct verder te zullen gaan als zelfstandige fractie.

De fractie van Lokale Realisten vindt het erg jammer dat D66 dit besluit genomen heeft en dat de samenwerking op deze manier moet eindigen. “We zijn in 2018 een samenwerking aangegaan omdat we in D66 een partij zagen die vaak op dezelfde manier over standpunten dacht. De samenwerking met D66 is de afgelopen 3 jaar goed geweest en er is absoluut geen sprake van ruzie” aldus fractievoorzitter Martien Bankers en voorzitter Willie van den Heuvel. Lokale Realisten willen dan ook via deze weg raadslid Deirdre Diesveld en de fractie van D66 bedanken voor hun inzet en hen veel succes wensen.  

Lokale Realisten kiest voor lokale politiek