Erfgoed

Kasteel Gemert

De gemeente neemt actief deel aan de verdere uitwerking én realisatie van het plan van de nieuwe kasteelbewaarder. Historie en toekomst gaan hand in hand. 

Het kasteel van Gemert is 600 jaar oud en heel bijzonder. Het is historisch en cultureel van grote betekenis. Ook economisch - denk aan toerisme en recreatie - biedt het kasteel kansen voor Gemert-Bakel. Het heeft enorme potentie. ‘Ons’ kasteel staat nu al vele jaren leeg. De staat van onderhoud gaat verder achteruit en het park is niet meer toegankelijk voor publiek. 

Het kasteel moet weer een toekomst krijgen. Daarvoor zijn nieuwe functies nodig. Die nieuwe functies vragen mogelijk om aanpassingen aan bestaande bebouwing en wellicht is ook nieuwe bebouwing nodig. Daar moet zorgvuldig en terughoudend mee worden omgegaan. 

Onlangs is bekend geworden dat BL Huisvesting het kasteel heeft gekocht. De nieuwe eigenaar heeft zijn plan voor herontwikkeling "Een kasteel voor en door Gemert" gepresenteerd. Een ambitieus plan dat onze waardering verdient. De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt maar geven wel inzicht in wat we mogen verwachten. Hierna onze 1e reactie op het plan. 

Allereerst zijn wij blij met de toezegging dat de tuin en wellicht ook historische delen van het kasteel weer opengesteld worden voor het publiek. 

De sloop van de refter maakt het mogelijk dat het kasteel direct wordt betrokken bij het centrum van Gemert. Dit heeft duidelijk meerwaarde. De functies wonen, hotel en restaurant, theater en conferentieoord hebben onze instemming. De Donjon als expositieruimte en trouwlocatie is goed voorstelbaar. 

De wintertuin op de locatie van de huidige kapel vinden wij een uitstekend voorbeeld van het samengaan van historie en toekomst. 

Een parkeerkelder onder het kasteelplein waar nieuwe bewoners kunnen parkeren is ambitieus en voorkomt verdere parkeerdruk op het Ridderplein. 

Wij hebben al eerder aangegeven dat we het terrein gelegen tussen de Komweg, De Haag en de Jezuïtenlaan de meest geschikte (minst ongeschikte) locatie voor nieuwbouw vinden. 

Het voornemen om de ommuurde tuin als kruidentuin te gaan gebruiken juichen wij toe en dat geldt ook voor de plannen voor het botenhuis en prieel. 10 

Bedenkingen hebben wij bij de bouw van woningen aan het Poortgebouw. De magie die je ervaart op het moment dat je via de ophaalbrug de tuin binnenloopt zou door realisatie van vleugels aan het Poortgebouw grotendeels verloren gaan. Datzelfde geldt voor de sfeer en de rust die je ervaart zodra je de Kasteellaan en Heilige Geestlaan inloopt of fietst. Die sfeer en rust gaan verloren door langs de ommuurde tuin een grote parkeerplaats voor bezoekers te situeren. De ruimtelijke en historische winst van het niet bebouwen van de ommuurde tuin zou door een parkeerplaats op die locatie weer grotendeels verloren gaan. 

Volgens de nieuwe eigenaar is het voor de haalbaarheid van de plannen noodzakelijk om te bouwen op het voormalige voetbalveld. Wij zijn van mening dat je dáár dan ook het parkeren voor bezoekers van het kasteel zou moeten situeren, bij voorkeur ondergronds. De ontsluiting kan dan plaatsvinden via de Komweg. 

Ook met het bouwen van woningen op de locatie Hopveld zijn wij niet onverdeeld gelukkig. Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente (bijvoorbeeld als tegenprestatie voor het openbaar houden van de tuin) een bijdrage levert middels een grondruil. De ommuurde tuin versus een bouwlocatie. Vóór wat hóórt wat. Wat ons betreft kunnen daarvoor echter ook andere locaties dan het Hopveld worden ingezet. 

Gemeente neemt mede het initiatief! 

Bij de uitwerking en realisatie is de medewerking van de gemeente essentieel. De gemeenteraad is aan zet om de plannen goed te keuren. Hoe je het ook draait of keert de gemeente is gewoon partner in de realisatie. Wij vinden dat we niet langer moeten afwachten wat BL Huisvesting en partners gaan doen maar dat we als gemeente zelf (mede) initiatief moeten nemen. Initiatief, in lijn met het plan "Een kasteel voor en door Gemert". 

Kasteel Gemert