Sport

Sport en het nieuwe zwembad

Wij bouwen een nieuw zwembad en reserveren daarvoor geld in de begroting. 

Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op een gezonde levensstijl. Sporten en veel bewegen is goed voor iedereen. Daarom ondersteunen wij ook het project buurtsportcoaches. Deze buurtsportcoaches zijn al actief op onze basisscholen om meer jongeren te interesseren voor sport en zij leggen ook de verbinding met de sportverenigingen; goed voor de jeugd en voor de verenigingen. In een volgend stadium gaan de sportcoaches ook aan de slag met de oudere inwoners en met jeugd die elders op speciaal onderwijs zit. Dit alles om een positieve impuls te geven aan het ledenaantal van de sportverenigingen . 

De gemeente heeft het afgelopen jaar mede door onze inbreng geïnvesteerd in een derde hockeyveld en in de vervanging van de toplagen bij de voetbalclubs. Dit alles om de kwaliteit van de buitensport-accommodaties op peil te houden. 

Zwembad 

De huidige locatie bij Fitland voldoet niet meer aan de huidige eisen van de wet en aan het kader dat gesteld is door de gemeenteraad. Wij willen zo snel mogelijk – het streven is binnen twee jaar - komen tot een nieuw zwembad dat tenminste een afmeting heeft van 15 x 25 meter. Indien mogelijk en financieel haalbaar met een afzonderlijk doelgroepenbad. 

De zwemverenigingen Hydra en De Watervrienden worden actief betrokken bij de planontwikkeling en planuitwerking. Indien zij daartoe in staat zijn (voldoende kader en vrijwilligers) kunnen zij ook een belangrijke rol spelen bij het beheer én de exploitatie. Daarmee kunnen de kosten binnen aanvaardbare proporties blijven. 

Sportpark Molenbroek (nabij de Sporthal) zien wij vooralsnog als meest geschikte locatie. Wellicht komen er de komende maanden nog andere (betere) locaties in beeld. 

Sporthallen 

De gemeentelijke sporthallen in Bakel en Gemert zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Het individueel sporten, niet meer in verenigingsverband, is flink in opmars. Alleen of met anderen, jong en oud willen sporten op een tijd die hem of haar uitkomt en ook op een plaats die hen schikt. Een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sporthaluren is wat ons betreft gewenst voordat de noodzakelijk renovatie wordt uitgevoerd. 17 

Overige sportvoorzieningen 

Gemert-Bakel heeft een grote verscheidenheid en rijkdom aan verenigingen. Voor het voortbestaan hiervan is niet alleen een gezonde financiële basis noodzakelijk maar vooral ook de inzet van vele vrijwilligers. Het creatief omgaan met de bestaande voorzieningen is aan de orde, verdere bezuinigingen zijn onwenselijk. 

In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd (door goede samenwerking tussen de Gemertse Voetbal Vereniging, de Gemertse Honk- en Softbal Vereniging en de Hockeyclub Gemert) een betere verdeling van de speelruimte te vinden voor de verenigingen. De hockeyclub kreeg hierdoor een derde speelveld. Laat dit een voorbeeld zijn voor toekomstige plannen.

Sport en het nieuwe zwembad