Het ontstaan van de Lokale Realisten

De Lokale Realisten zijn op 28 mei 2009 ontstaan uit een fusie van Lokaal Liberaal en Realisten 2006.

Lokaal Liberaal had zich al eerder afgescheiden van de plaatselijke VVD en bezetten vanuit de oppositie twee raadszetels, te weten door Roël Hoppezak (later wethouder) en Joek Vlasblom.

Gedurende het jaar 2005 hebben een paar mensen het initiatief genomen om actief te worden in de lokale politiek, vooral vanuit een gedeeld gevoel van ontevredenheid over de lokale politieke gang van zaken. Zo ontstonden de Realisten 2006, deden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en zij behaalden 1 raadszetel (Ton Vogels) en kwamen ook in de oppositie.

Realisten 2006 en Lokaal Liberaal waren het vaak eens met elkaar omtrent politieke visies, besluiten en standpunten. Binnen de oppositie waren zij samenwerkend toonaangevend met heldere benaderingen, vooral op het terrein van financiën, de relatie intensieve veeteelt en gezondheid en bestuurlijke transparantie, waarbij steeds duidelijker merkbaar was dat de burgers van Gemert-Bakel dat zeer waardeerden. Het vormde vooral een politieke tegenbeweging, vooral tegen de 'gevestigde orde', zoals het CDA. Eigenlijk lag een nadere en meer formele samenwerking tussen Realisten 2006 en Lokaal Liberaal voor de hand en de eerste samenwerkingsbesprekingen werden dan ook gedurende 2008 opgestart met als resultaat een fusie in 2009.

De nieuwe naam werd: Lokale Realisten. Door de fusie kwamen de Lokale Realisten op 3 raadszetels, er ontstond een verenigingsvorm, er trad een nieuw bestuur aan en hadden de Lokale Realisten ongeveer 100 leden. Het succes, vertaald naar raadszetels, bleef niet lang uit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werden maar liefst 8 raadszetels behaald, werden de Lokale Realisten de grootste partij, werd Roël Hoppezak wethouder en Ton Vogels fractievoorzitter.

De regeerperiode van de Lokale Realisten werd in het bijzonder gekenmerkt door een noodzakelijk beleid gericht op het financieel gezonder maken van de gemeente, mede waardoor soms impopulaire maatregelen dienden te worden genomen.


Periode 2010 - 2014

De Lokale Realisten hebben tijdens de verkiezingen van 2010 acht zetels in de raad en is dan daarmee de grootste partij. De Lokale Realisten hebben zich na deze overweldigende uitslag in 2010 met veel enthousiasme ingezet voor de belangen van onze burgers, het lokale bedrijfsleven en alle instellingen. De financiële situatie van de gemeente bleek echter veel slechter dan verwacht. Gemert-Bakel heeft gedurende tien jaar meer uitgegeven dan er binnenkwam. Hierdoor nam het vermogen gemiddeld per jaar af met vier miljoen euro. Totdat het gemeentelijk vermogen in 2005 op nul stond.
Een eenmalig extra bedrag in 2005 van ruim achttien miljoen euro (privatisering energiebedrijf) bood tijdelijke redding, maar ook dat geld was in 2010 op. Behalve dat Gemert-Bakel lang op te grote voet leefde is er nog een oorzaak: de bouwgrondexploitatie. De grote hoeveelheid aangekochte (land)bouwgrond werd door de algemene ontwikkelingen op de woningmarkt fors minder waard. Er werden kortingen doorgevoerd door het Rijk, waardoor we als gemeente minder geld ontvingen. Het college van de periode 2010-2014 had geen keuze en moest flink bezuinigen. 

Periode 2014 - 2018

De verkiezingen van 2014. De Lokale Realisten hadden bezuinigingen door moeten voeren om Gemert-Bakel weer financieel gezond te krijgen. Deze bezuinigingsmaatregelen waren hard nodig. Immers, Gemert-Bakel stond ondertussen onder curatele van de provincie vanwege haar financiële situatie. De Lokale Realisten gingen van 8 naar 5 zetels; de prijs die je betaalt wanneer je als politieke partij noodgedwongen impopulaire maatregelen moet nemen. Een verantwoordelijkheid die de Lokale Realisten niet uit de weg gingen. 

Na en naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen in 2014 werd er gewerkt naar een coalitie tussen CDA, Dorpspartij en Lokale Realisten. Een coalitieakkoord werd geschreven. Hierin werden gezamenlijke speerpunten neergezet en werden ook de wezenlijke verschillen van mening duidelijk. Juist die verschillen maken de Lokale Realisten uniek, realistisch, kritisch en alert! Samenwerking betekent ook dat je je van elkaar kunt en durft te onderscheiden, hetgeen de Lokale Realisten siert.

Periode 2018 - 2022

Nog voordat de verkiezingen plaatsvonden, hebben we besloten tot een gezamelijke kieslijst in combinatie met de lokale afdeling van D66. In deze periode zijn we naar 3 zetels gegaan.