Historie

Ontstaan

Lokale Realisten is in mei 2009 ontstaan door het samengaan van de partijen "Lokaal Liberaal" en "Realisten 2006". De reden voor dit samengaan was dat beide partijen vaak hetzelfde dachten over politieke onderwerpen. Beide partijen hadden (vaak) dezelfde visie en standpunten over , voor Gemert-Bakel, belangrijke onderwerpen zoals financiën, relatie intensieve veehouderij en gezondheid en bestuurlijke transparantie.

Lokale Realisten

De naam Lokale Realisten zegt al veel:

Lokaal - hiermee geven we aan dat we echt een lokale partij zijn die er echt voor de eigen inwoners is. Onze partij hoeft geen rekening te houden met van bovenaf opgelegde regels en overtuigingen, maar kan bij het nemen van alle beslissingen het belang van de eigen inwoners als uitgangspunt nemen.

Realisten - dit zegt iets over onze overtuiging en houding. We kijken altijd realistisch naar de plannen die er liggen en zullen, met duidelijke onderbouwing, onze reactie geven. Haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn voor ons waardevolle begrippen en vormen voor ons uitgangspunten om politiek nieuwe inhoud te geven.

Lokale Realisten wil dat de burger eerder, beter én sneller betrokken wordt bij plannen en dat burgerinitiatieven gestimuleerd en ondersteund worden.