Geen flauwekul, of toch wel

Wie afgelopen zaterdag het Eindhovens Dagblad heeft gelezen heeft kunnen zien dat de coalitievorming zonder de Lokale Realisten verder gaat. Jammer dat we moeten constateren dat er een aantal feiten verdraaid zijn welke we graag uit willen leggen.

In het artikel wordt geschreven dat Lokale Realisten streng zijn op het gebied van landbouw. Hiermee worden we, door het CDA (en daarmee ook de Dorpspartij?) en enkele agrarische ondernemers weggezet als een partij die tegen intensieve veehouderij is. Lokale Realisten is niet tegen intensieve veehouderij maar is wel van mening dat er een gezondere balans moet komen op het gebied van intensieve productie en de effecten daarvan. Dat gaat de huidige coalitiepartners schijnbaar te ver.

Gelukkig zijn er ook agrarische ondernemers die onze standpunten wel kunnen waarderen en oog hebben voor de toekomst van Gemert-Bakel.

We hebben duidelijk aangegeven in ons verkiezingsprogramma dat we gezamenlijk met onze inwoners, dus burgers en (agrarische) ondernemers, naar een toekomstplan willen. Een toekomstplan waarin ook de landbouw en veeteelt een verantwoorde status krijgen. We hebben aan het CDA duidelijk aangegeven daar een langjarig beleid van 20 tot 30 jaar voor te willen opstellen.

En niet alleen Lokale Realisten, maar ook Provinciale Staten hebben onlangs het beleidskader landbouw en voedsel 2030 vastgesteld met hierin vier doelstellingen; duurzame landbouw en voedselproductie, economisch toonaangevend, natuur- en landschap inclusieve landbouw en gemeenschaps-inclusief. Een kader wat in onze ogen moet worden meegenomen in een toekomstplan wat we samen vorm gaan geven in de nieuwe omgevingsvisie.

Terug naar de coalitievorming; het CDA heeft aangegeven dat ook de oppositiepartijen een top 3 van belangrijke onderwerpen mag aangeven welke worden meegenomen in het coalitieakkoord. Onderwerpen die moeten passen in de lijn van de huidige coalitie. Wij zien daarvan de meerwaarde niet. We gaan ervan uit dat het goed bedoeld is, maar wij gaan, als Lokale Realisten, geen drie belangrijke onderwerpen aangeven als deze alleen worden meegenomen als die in lijn zijn met het coalitieprogramma. Waarschijnlijk krijgen we later te horen dat we mee hebben geschreven aan het coalitieakkoord, terwijl dat alleen mag voor zaken waar zij zelf al voorstander van zijn. Bedankt voor het aanbod, maar toch maar niet…

Lokale Realisten staan voor hun verkiezingsprogramma. We hebben, en dat mag ook gezegd worden, prettige gesprekken met het CDA gehad en aangegeven dat we best water bij de wijn willen doen maar deelname aan de coalitie niet ten koste mag gaan van al onze standpunten. Daarvoor hebben onze kiezers niet op ons gestemd.  Belangrijk vinden wij dat we samen met alle inwoners en politieke partijen kunnen overleggen om tot overeenstemming te komen over onderwerpen waar we kennelijk van mening verschillen.

 

Mocht u zich geroepen voelen om, samen met ons, belangrijke onderwerpen die spelen in onze samenleving op te pakken, schroom dan niet en neem contact met ons op.

 

Martien Bankers

Fractievoorzitter Lokale Realisten

0651787722

info@lokalerealisten.nl

Geen flauwekul, of toch wel