Het centrumplan Gemert

Het centrumplan Gemert


Een veelvuldig besproken onderwerp waarover afgelopen tijd al veel in deze krant heeft gestaan.
Lokale Realisten/D66 voelt zich als partij echter geroepen om hierover nog een belangrijk tegengeluid te laten horen. Afgelopen dinsdag werd tijdens de commissievergadering aan ons een mooi stedenbouwkundig plan voorgeschoteld, maar was het wel een plan? Of is het toch een visie? Of was het nu toch een centrumplan op hoofdlijnen? En als we dan weten wat het is, welke consequenties heeft dit dan... Het ging ons tijdens deze vergadering enorm duizelen en we waren even het spoor bijster...

Daarnaast zijn er naar onze mening alternatieve visies mogelijk waar nog onvoldoende onderzoek naar is verricht.
Het Centrum van Gemert is inderdaad hard aan verbetering toe, maar Lokale Realisten/D66 wil zich nog absoluut niet blindstaren op de mooie tekeningen zoals die nu zijn aangeleverd door de gemeente.
Het aanbrengen van groen en terugbrengen van cultuurhistorie in het centrum klinkt heel mooi, maar is misschien wel te mooi om waar te zijn. Vragen die het huidige plan nu bij ons oproepen zijn: Is dit wel financieel haalbaar of kan beter gekozen worden voor een combinatie van meer woningbouw en minder groen en cultuurhistorie?
Wij zien zelf dan ook een mooie alternatieve oplossing in dit laatste: indien in plaats van de huidige visie wordt gekozen voor een combinatie van minder groen en levensloopbestendige sociale huurwoningen wordt zowel voldaan aan de woningwensen van jongeren en ouderen als de behoefte aan recreatief groen in onze gemeente.
Het tegengeluid van Lokale Realisten en D66 bestaat dan ook uit het doen van een dringende oproep aan het college om terug naar de tekentafel te gaan om deze optie te onderzoeken en uit te werken.

Een tweede belangrijk onderwerp is het cultuurhuis. Hoewel in het plan momenteel 3 optionele locaties zijn opgenomen, wordt op de belangrijke vraag wat we nu precies willen met het cultuurhuis steevast geen antwoord gegeven. Wil Gemert-Bakel wel een nieuw cultuurhuis, en zo ja, willen we dit cultuurhuis dan in het centrum of moeten we, omwille van de financiën, toch kiezen voor renovatie van De Eendracht en het Kunstlokaal? Wethouder Steeghs kwam op dit vlak met weinig respons. Wel kon ze aangeven dat de Raad op 1 april a.s. bijgepraat zal worden over het cultuurhuis en de mogelijke renovatiekosten. Hopelijk is dit geen grap en volgt daadwerkelijk meer duidelijkheid.

Samenvattend is er dus nog veel onduidelijk in dit centrumplan, en in onze ogen zelfs nog TE veel. Het is in onze ogen dan ook slimmer om even pas op de plaats te maken en alternatieven te onderzoeken voordat doorslaggevende keuzes worden gemaakt.
Het geld groeit in Gemert – Bakel immers nog steeds niet aan een boom!

Wij horen graag uw mening! Deze kunt u geven via onze facebookpagina of door een reactie te sturen naar ons mailadres: info@lokalerealisten.nl

Eliane Iven

Mieke Mickers

Anne van den Nieuwelaar

 

Het centrumplan Gemert