LEVgroep Gemert-Bakel is niet meer!

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord, gelezen of bent u, omdat u vrijwilliger bent of hulp/ondersteuning krijgt vanuit LEVgroep door hen geïnformeerd over het besluit dat genomen is over hun dienstverlening per 1-1-2021. Voor hen die het compleet ontgaan is: LEVgroep Gemert-Bakel heeft de samenwerking met onze gemeente per 1-1-2021 opgezegd.

Nu zult u misschien denken: maar waarom dan? Het is toch goed zoals het is? Ze zijn onafhankelijk, doen hun werk goed en ze zouden er toch samen met de gemeente uitkomen mbt jongerenwerk?

Helaas ligt alles toch wat anders: Laat ik u even meenemen in de geschiedenis..

Het is 2018: het visieverschil tussen gemeente en LEVgroep wordt duidelijk. Waar de gemeente het welzijnswerk zelf wil kunnen regisseren en integreren  is LEVgroep van mening dat zij onafhankelijk en zelfstandig, onder eigen aansturing, hun werk moeten kunnen doen. Er wordt door de gemeente besloten om de gezinscoaches, welke in dienst waren van de LEVgroep, in eigen dienst te nemen.

Door naar eind 2019/begin 2020: de gemeente geeft aan dat ze een bezuiniging te volbrengen hebben en besloten hebben om de LEVgroep te korten. Besloten wordt om de jongerenwerkers in eigen dienst te nemen en het budget voor Vluchtelingenopvang te halveren. Volgens het college zou dit een besparing opleveren voor de gemeente en zouden op deze manier de lijntjes tussen jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin korter worden. Ondanks een poging van de oppositie-partijen om de bezuiniging bij de LEVgroep terug te draaien vonden CDA en Dorpspartij dat er geen vuiltje aan de lucht was. Wel zou er door het college, en dus door wethouder Steeghs gehoor gegeven worden aan de oproep om toch weer samen met LEVgroep om de tafel te gaan zitten en er op een goede manier uit te komen.

En dan nu: september 2020: de gemeente heeft in deze gesprekken met de LEVgroep aangegeven dat zij naast het overnemen van het jongerenwerk en het korten van Vluchtelingenwerk voornemens waren om alle werkvormen (denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, vluchtelingenopvang, financieel spreekuur etc) onderdeel te maken van de gemeentelijke gebiedsteams. De LEVgroep zou voor de betrokken beroepskrachten dan nog wel de werkgever blijven, maar de aansturing en begeleiding zou door de gemeente gedaan worden. Dit is alleen niet zoals LEVgroep het welzijnswerk ziet en wil uitvoeren. Uiteindelijk wordt dus besloten om de samenwerking stop te zetten.

 

Maar wat betekent dit voor onze inwoners? Er wordt in het persbericht gesproken door wethouder Steeghs dat “ de zorg blijft zoals die is”. Hier zet ik toch echt mijn vraagtekens bij. Naast het feit dat er nog vanalles onduidelijk is ( Gaan alle beroepskrachten en vrijwilligers over naar de gemeente?), is de stap om bij een gemeentehuis aan te kloppen voor hulp hoger voor de meeste mensen, dan dat deze was in het gebouw waar LEVgroep gehuisvest was en waar je “gewoon” binnen kon lopen.

 

We snappen de beslissing die genomen is door de LEVgroep en willen alle medewerkers en vrijwilligers via deze weg bedanken voor hun jarenlange inzet! Wij wensen jullie veel succes de komende maanden! Laat de inwoners van Gemert-Bakel nog een paar maanden trots  op jullie inzet en organisatie zijn!

LEVgroep Gemert-Bakel is niet meer!