Niet slim

Vluchtelingen op het Zorgboorterrein in Bakel! En niet enkele, nee, maar liefst 300. Niet verrassend dat dit de nodige reacties en emoties oproept. En iedereen heeft zijn eigen mening over zoveel vluchtelingen opvangen. Dat mag. Maar omdat nog heel veel informatie niet bekend of beschikbaar is, wordt het wel lastig om een eerlijk en afgewogen oordeel te hebben.

Direct na de informatieavond, is door politieke partijen in Gemert-Bakel direct geroepen dat er geen plaats is voor zoveel asielzoekers. Dat is lekker scoren bij de bevolking…..  Lokale Realisten heeft zich direct gedistantieerd van dergelijke uitspraken. Van raadsleden mogen we verwachten dat zij besluiten nemen op basis van informatie en niet op basis van emotie of eigen belangen.

Op dit moment is sprake van een verzoek van het COA om medewerking te verlenen aan een opvanglocatie. In neem aan dat u ook leest: een verzoek. Direct roepen dat na intern beraad (een uur ná de bijeenkomst al de wereld in gebracht, knap hoor) geen steun verleend zal worden, getuigd van weinig compassie en emotie voor vluchtelingen. Lokale Realisten staan er anders in.

Een goed oordeel kan pas worden gegeven als alle beschikbare informatie wordt meegenomen. Dat kan nu nog niet het geval zijn. Voordat wij een mening kunnen vormen willen we graag weten welke samenstelling de groep vluchtelingen zal hebben, welke rol speelt De Zorgboog, welke locaties zijn nog meer in beeld geweest maar niet gekozen? En zo zijn er nog veel vragen.

 

Door aan het COA te melden dat we hieraan niet gaan meewerken zou het zomaar kunnen zijn dat er geen overleg meer is tussen partijen. Als het COA wettelijk de mogelijkheid krijgt om onze gemeente gewoon een aantal vluchtelingen toe te wijzen (misschien wel méér dan 300?) dan hoop ik dat degenen die nu keihard het verzoek afwijzen, hun verantwoordelijkheden wel nemen.

Vluchtelingen laten niet zomaar in eigen land hun ouders, vaders, huizen en spullen achter. Niemand, maar dan ook helemaal niemand in Nederland, wil met hen ruilen, of ze nu uit Oekraïne of uit Syrië komen. Laten we dus wel sociaal blijven en hulp bieden waar we kunnen. En dat 300 vluchtelingen wel veel is, daar zijn we het mee eens. Maar laten we wel met het COA in gesprek gaan om te kijken wat wél kan, in plaats van de deur dicht te gooien.

Uit ervaring ken ik Bakel als een zeer gastvrij dorp voor mensen die hier komen wonen en werken. We gaan toch niet ons dorp op de kaart zetten als de plaats waar wanhopige vluchtelingen geen plek hebben? Ik zou me verschrikkelijk schamen als dat gebeurt.

Laten we alsjeblieft in gesprek blijven en zoeken naar passende oplossingen en mogelijkheden binnen de hele gemeente. En ja, 300 is veel, maar een beter geschikt aantal en eventueel locatie(s) gaan we samen met het COA afstemmen. Op basis van voldoende info en afspraken met alle betrokkenen. Anders kunnen we de bebouwde kom borden met de tekst “Bakel gastvrij en gezellig” beter opruimen.

 

Willie van den Heuvel

Lokale Realisten

info@lokalerealisten.nl

 

Niet slim