Onderzoeksrapport Rooije Hoefsedijk 41 openbaar

Het heeft even op zich laten wachten, maar het onderzoek naar alternatieve ruimtelijke ontwikkeling Rooije Hoefsedijk is afgerond en openbaar!

Even een korte terugblik: in de raadsvergadering van 7 juni 2021 is er door de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen waarin besloten werd dat er een onderzoek moest komen. Dit initiatiefvoorstel kwam er omdat er (onder andere) in de wijk Paashoef veel onrust ontstaan is n.a.v. de omgevingsvergunning die het college op 15 december 2020 verleend had. De varkenshouderij kon door dit collegebesluit uitbreiden in dieraantallen, maar ook de geuroverlast zou gaan toenemen.

In een besloten raadsvergadering op 24 februari j.l. werd het rapport besproken en een besluit genomen over de aanbevelingen die in het rapport staan. Tevens is besloten dat het rapport en het besluit openbaar gemaakt worden. Benieuwd naar deze stukken? U kunt deze vinden op de website van de gemeente bij de stukken van de gemeenteraad.

Wat vinden wij nu van het rapport?

Een positief gegeven uit het rapport is dat de ondernemer open staat voor beëindiging van de veehouderij op de huidige locatie. Nadeel is dat dit ons als gemeente een flinke som geld zal gaan kosten.

Als Lokale Realisten kwamen we tot de volgende conclusie: het college had in aanloop naar de omgevingsvergunning zelf stappen kunnen ondernemen om de vergunning te weigeren. Het bedrijf ligt namelijk in het stedelijk zoekgebied en in de groen-blauwe mantelzone. Deze aanduiding zat niet voor niets op dit gebied; het was er juist voor bedoeld om bepaalde ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen houden!

Een andere conclusie is dat als de gemeente een visie had opgesteld voor dit gebied, we de uitbreidingen van intensieve veehouderijen tegen hadden kunnen gaan. Lokale Realisten is van mening dat als het college van Dorpspartij en CDA echt een vooruitziende blik had gehad, zij het bedrijf al zelf gekocht hadden van de vorige eigenaar. Dit had nauwelijks financiële gevolgen gehad, had de overlast weggenomen én had ervoor gezorgd dat verdere uitbreiding van het bedrijventerrein niet in de weg werd gestaan.

En hoe nu verder?

Helaas moeten we het doen met een besluit van het CDA en Dorpspartij. Ze hebben een meerderheid en willen dat het onderhandelingsproces met de ondernemer opgestart wordt waarbij ook de precieze contouren van het bedrijventerrein worden meegenomen. Door dit laatste onderdeel toe te voegen lijkt het onderhandelingsproces weinig kans van slagen te hebben. Uitbreiding van het bedrijventerrein kan namelijk alleen als er overeenstemming is met de peelgemeenten en met toestemming van de provincie.

De hele oppositie, waaronder dus ook wij, was het niet eens met het ingediende amendement van het CDA en Dorpspartij. Wij hadden liever dat het onderhandelingsproces opgestart werd zonder de, in het amendement genoemde, voorwaarden.

Blijkbaar staan volksgezondheid en kwaliteit van de leefomgeving bij de indieners van het amendement niet op de eerste plaats.

 

Voor ons, als Lokale Realisten, telt volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving wel! We hebben niet voor niets in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we een beschermingszone om de woonkernen heen willen hebben. Juist om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan.

 

Anne van den Nieuwelaar

Lokale Realisten

info@lokalerealisten.nl

Onderzoeksrapport Rooije Hoefsedijk 41 openbaar