Terugblik op de raadsvergadering

Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Deze kan tevens in de boeken als de langst durende raadsvergadering van deze raadsperiode.

Lokale Realisten hebben gebruik gemaakt van het vragenrecht. We hebben weer vragen gesteld over de toekomstige huisvesting van OJC Fuse. Uit het antwoord van de wethouder bleek wéér dat hij geen harde toezeggingen kon doen over de toekomstige huisvesting en OJC Fuse dus nog langer moet wachten op echte duidelijkheid.

Wij zijn, en blijven, van mening dat OJC Fuse, in zijn geheel, gehuisvest moet blijven in het centrum van Bakel. Verkoop van het pand had nooit mogen gebeuren op deze manier. Er is een pijnlijke fout gemaakt door het college van CDA en Dorpspartij en hopelijk komt er snel een goede en langdurige oplossing.

Naast de vele hamerstukken werd ook het herstel van het dak van sporthal Molenbroek behandeld. Lokale Realisten vinden dat de sportverenigingen niet de dupe mogen worden van de fouten die gemaakt zijn. Herstel van het dak is noodzakelijk, maar belangrijk is ook dat geleerd wordt van fouten die gemaakt zijn in dit proces. Een motie die wij hiervoor ingediend hebben kon niet rekenen op een meerderheid van de raad. CDA en Dorpspartij gaven aan dat het niet nodig was om zo’n onderzoek onafhankelijk uit te laten voeren. Wij zien dit belang wel, want het zou zo maar eens kunnen zijn dat er bestuurlijk fouten gemaakt zijn…

Ook de nota grondprijzen werd behandeld. Zoals al eerder aangegeven in deze krant waren we het niet eens met de verhoging die voorgesteld werd door het college. In ons amendement riepen we op tot een stijging van 4% op alle vrije sector kavels. CDA kwam met een voorstel om alleen de kavels boven de 250 m2 met 8% te verhogen. Dorpspartij, welke in de commissievergadering nog achter het voorstel van het college stonden, sloten zich bij het voorstel van het CDA aan waardoor er een meerderheid was voor dat voorstel.

Voorstellen over Doonheide 2 en de centrumvisie konden wij van harte ondersteunen. Wel vinden wij dat problemen zoals verkeersstromen en parkeren in de brede zin van het woord opgepakt moeten worden. Lokale Realisten hebben al eerder gepleit voor een helikopterview voor alle ontwikkelingen en gelet op de reacties van meerdere ondernemers, blijken we hier niet alleen in te staan.

Bestemmingsplan Hollevoort stond ook weer op de agenda. Lokale Realisten is het eens met het besluit om dit agendapunt niet onder druk te behandelen en opnieuw een zorgvuldig proces te doorlopen. Er loopt nog steeds een mediationtraject met de omgeving en in onze ogen moet het volledige plan op de juiste volgorde behandeld worden; eerst college, dan commissie en vervolgens beraadslaging in de raad.

Lokale Realisten is blij met het opheffen van de vele maatregelen rondom corona en hopelijk kan iedereen, al is het dan enigszins beperkt, genieten van een mooie carnaval!

Uiteraard kunt u, na de carnaval, nog meer informatie verwachten over ons verkiezingsprogramma in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Martien Bankers

Lijsttrekker Lokale Realisten

0651787722

info@lokalerealisten.nl

Terugblik op de raadsvergadering