Terugblik op de raadsvergadering

Afgelopen donderdag werd in de raadsvergadering de kadernota besproken. Normaal een onderwerp waar de wensen van het college, eventueel aangevuld met wensen vanuit de raad, worden besproken. Maar door het uitblijven van een nieuw college-akkoord, en dus nieuw college, was het dit jaar een beleidsarme kadernota.

Het positieve nieuws is dat we de financiën als gemeente op orde hebben en dat er voor de komende vier jaren financiële ruimte is voor achterstallige zaken én voor nieuwe toekomstige investeringen bijvoorbeeld voor KC Berglaren en Commanderij College. In 2026 gaat de landelijke overheid de uitkeringen aan de gemeente herzien en is het onduidelijk welke gelden we als gemeente in de toekomst mogen gaan verwachten.

Natuurlijk zijn er ook zorgen, mede vanwege de oorlog in Oekraïne, de stikstofproblemen en de enorme inflatie; iedereen merkt dat de prijzen de afgelopen tijd enorm gestegen zijn. Als Lokale Realisten vinden we dat er de komende jaren vanuit de gemeente aandacht moet zijn voor de problemen in de maatschappij en inwoners ondersteund moeten worden waar dit kan.

Wie de politiek de laatste maanden heeft gevolgd zal het niet zijn ontgaan dat na het afbreken van de eerste coalitiebesprekingen wij als Lokale Realisten gevraagd zijn om deel te nemen in de coalitie. Wij vinden en vonden het belangrijk dat we, na de mooie verkiezingsuitslag die we hadden behaald, verantwoordelijkheid moeten nemen in het bestuur van Gemert-Bakel. Er zijn vele uitdagingen die op ons af komen, wat deze uitdagingen zijn en hoe we aan de oplossingen willen werken staat in het nieuwe coalitieakkoord.

Afgelopen donderdag was het ook mijn laatste raadsvergadering als raadslid; 12 jaar heb ik me met overtuiging en plezier ingezet voor mijn fractie en voor de inwoners van Gemert-Bakel. Met dezelfde overtuiging en plezier wil ik me de komende periode blijven inzetten, alleen dan als wethouder van Gemert-Bakel. Samen met het college, de raad en de ambtelijke organisatie wil ik ervoor zorgen dat Gemert-Bakel een gemeente is waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Ik ga mijn best doen in het nieuwe college en mij dienstbaar en bereikbaar op te stellen voor de inwoners van Gemert-Bakel en ben en blijf bereikbaar op o.a. onderstaand telefoonnummer.

Mijn plaats in de raad wordt ingenomen door Bas Geerts en ik wens hem en onze fractie veel succes de komende raadsperiode. Inmiddels heeft mijn fractie ook al een nieuwe fractievoorzitter in de persoon van Anne de Laat, en ik wil haar dan ook veel succes toe wensen.

 

Martien Bankers

Fractie Lokale Realisten

06-51787722

Terugblik op de raadsvergadering