Terugblik op de raadsvergadering van 18 maart jl.

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering had de raad een volle agenda. Graag blikken we met u terug op een drietal onderwerpen die voor ons, als Lokale Realisten, belangrijk zijn.

Onderwerp 1: Centrumplan Gemert

We hebben u al eerder, via deze krant, over dit plan en ons standpunt geïnformeerd. Want wat was het nou, een plan of een visie? Omdat er nog veel onduidelijkheid was over het gehele “plan” hebben we een amendement ingediend. Hierin riepen we het college op om deelgebied 5 (Komweg met bypass), deelgebied 6 (omgeving Domeinhof – Mottenkasteel) en deelgebied 7 (Van den Acker terrein) eerst verder uit te werken en financieel te onderbouwen.

Zoals gebruikelijk, en in het kader van de oproep van de coalitie om samen te werken, hebben we het amendement vooraf met alle partijen gedeeld. Helaas kwam er maar van één partij een reactie (en dat was geen coalitie partij). Wel kwam de coalitie zelf met een amendement dat opriep om elk deelgebied apart verder uit te werken en aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Onderwerp 2: Bestemmingsplan Buitengebied

Over dit onderwerp hebben we een aantal opmerkingen gemaakt waarbij het vooral ging over zaken waar de regelgeving niet opgevolgd wordt. In onze ogen zijn regels, regels en gelden deze voor iedereen, maar het college en de coalitie noemen dit “maatwerk”. Lokale Realisten staat voor heldere regelgeving die voor iedereen gelijk is en als er dan maatwerk geleverd moet worden, zorg dan dat dit overeenkomt met de regels in het bestemmingsplan. Gelijkheid is voor Lokale Realisten erg belangrijk en hier zullen we ons ook aan vast blijven houden.

 

Onderwerp 3: Motie

De VVD gaf tijdens het begin van de vergadering aan dat zij met een motie zou komen waarvan de inhoud vooraf niet bekend was gemaakt. De aanleiding van deze motie was het communicatieproces m.b.t. uitbreiding van Rooije Hoefsedijk 41. De VVD is van mening dat het college de politiek verkeerd geïnformeerd heeft terwijl de regelgeving zegt dat het college zelf de beslissing mocht nemen. De discussie die volgde ging vooral over de inhoud van het woord “actief betrokken”.

Dat we tegengestemd hebben betekent niet dat we het eens zijn met de locatie waar deze intensieve veehouderij komt. We begrijpen de onrust die o.a. bij de bewoners van de wijk Paashoef speelt. Intensieve veehouderij kort bij de woonkernen moet in onze ogen voorkomen worden. Maar hoe dan, hoor ik u denken? Door het aanpassen van de huidige regels namelijk de omgevingsvisie en omgevingswet.

Lokale Realisten heeft in november 2020 een motie ingediend waarbij we opriepen tot een nieuwe omgevingsvisie in 2021. Deze motie is unaniem gesteund. Het wordt tijd dat het college hierin snel grote stappen gaat maken zodat het voor al onze burgers duidelijk is welke regels wanneer gelden en dat soortgelijke ontwikkeling als deze niet meer kan.

 

Martien Bankers

info@lokalerealisten.nl

06 51 78 77 22

Terugblik op de raadsvergadering van 18 maart jl.