Zorg en welzijn

Armoede onder kinderen

In onze gemeente leven veel kinderen in armoede. Wij trekken extra geld uit om dit probleem op te lossen. 

In Gemert-Bakel leven nog steeds een groot aantal kinderen in armoede. Wij vinden dat een groot probleem. Wij vinden dat er geen enkel kind meer in armoede op moet en mag groeien. Hiervoor is een goede samenwerking tussen verschillende partners (denk aan kinderdagverblijven, scholen, opvoedondersteuners, etc.) van belang. Zij zien deze kinderen immers vaak en kunnen, mochten zij zorgen hebben, hierop snel anticiperen. Ook stichting Leergeld is hierin een belangrijke partner waarmee wij graag de samenwerking willen behouden. 

De gemeente zorgt voor inkomensondersteunende voorzieningen voor mensen die dat nodig hebben. Met name ook kinderen hebben het recht op deelname aan allerlei sportieve, culturele en sociale activiteiten zodat ze mee kunnen doen met anderen, kunnen participeren en zich als zodanig harmonisch kunnen ontwikkelen in de samenleving tot volwassenen. Waar mogelijk worden armoedemiddelen van de rijksoverheid ingezet waardoor kinderen kunnen blijven mee doen. Dat doen we door bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen. Elk kind verdient een eigen kans, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. We maken ons er sterk voor om het van generatie op generatie overdragen van armoede te doorbreken en alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven. Kan dat binnen de bestaande middelen van het Sociaal Domein, dan is dat prima. Zijn daar extra middelen en/of extra beleid voor nodig, dan gaan wij daar voor zorgen.

Armoede onder kinderen