Bereikbaarheid

Bereikbaarheid en mobiliteit

De bereikbaarheid van Gemert-Bakel verbeteren in samenwerking met buurgemeenten en provincie. 

Bereikbaarheid en openbaar vervoer 

Gemert-Bakel is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar dagelijks ondervinden veel inwoners van onze gemeente problemen om elders te komen. Het ontbreekt onze gemeente aan goede ontsluitingswegen en aan een snelle verbinding naar de autowegen in de regio. Wij willen samenwerken met alle partijen die hierbij betrokken zijn om de verbeteringen zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. 

Er zijn ook andere maatregelen mogelijk die bijdragen aan een betere bereikbaarheid, zoals snelle fietsverbindingen en ‘smart mobility’. Wij willen die ook gebruiken. 

Om de bereikbaarheid naar de omliggende grote steden te verbeteren moeten we samen met de regio kiezen voor goede oplossingen. Dit betekent geven en nemen om het optimale resultaat te bereiken. 

Knooppunt Openbaar Vervoer 

Goed openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Wij streven dan ook naar een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer waar rekening wordt gehouden met onze kerkdorpen. Om een goede aansluiting te houden met het streekbussenvervoer is een goed OV- knooppunt van belang. Dit knooppunt is al benoemd in het ‘Bereikbaarheidsakkoord’, maar de uitvoering moet wel wat sneller. Dit knooppunt dient wat ons betreft te liggen op een centrale plek in Gemert met alle voorzieningen voor reizigers en voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen. Vanuit het knooppunt wordt de achterliggende regio dan ook bereikbaar met vervoer op maat. 

N279 en knelpunt Beekse Brug 

Wij vinden het van het allergrootste belang dat de doorstroming van de N279 zo snel mogelijk wordt opgepakt. Wij zijn voorstander van 2 x 2 rijbanen; liefst in het huidige tracé maar anders via een omleiding om Dierdonk. Wat het ook gaat worden de herinrichting van deze weg leidt al tot een verbetering. In geval van omleiding om Dierdonk is een dubbele aansluiting voor Bakel ons uitgangspunt. 

Ook de andere problemen dienen opgepakt te worden zoals de rotonde richting Beekse Brug en de brug zelf. In het door betrokken gemeenten gesloten ‘Bereikbaarheidsakkoord’ is ook het probleem bij de Beekse Brug al benoemd. Wij willen samen werken met Helmond en vooral met Laarbeek, de regio en de provincie om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Iedere inwoner van Gemert-Bakel ervaart dagelijks de rotonde en de Beekse Brug als obstakel in een snelle verbinding naar Helmond, Eindhoven of 's-Hertogenbosch. 

Mobiliteit 

SnappCar en Uber zijn voorbeelden van innovatieve mobiliteitsdiensten van de laatste jaren. Ook de komende jaren zullen er weer veel nieuwe, stille en schone innovatieve aanbieders van mobiliteit opstaan. We willen hieraan ruimte bieden, maar wel met duidelijke afspraken over het gebruik van de openbare ruimte. Overstappen van het ene vervoersmiddel naar het volgende moet veel gemakkelijker worden. De gemeente neemt de regie om diverse partijen die werken aan MaaS (Mobility as a Service) bij elkaar te brengen. Doel daarvan moet zijn om betere mobiliteitsdiensten te realiseren voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Vanuit de KBO afdelingen wordt het project Automaatje van de ANWB van harte aanbevolen. Mensen zonder eigen vervoer kunnen gebruikmaken van AutoMaatje. Vrijwilligers rijden in eigen auto ritjes voor eenzame ouderen, mensen die slecht ter been zijn of weinig geld hebben. Naar de supermarkt, een familielid of het ziekenhuis. Kosten: dertig cent per kilometer, direct te betalen. Wij gaan kijken of we zoiets ook in Gemert-Bakel van de grond kunnen krijgen. 

Overigens is de beltaxi ook een goed functionerende voorziening waar veel gebruik van wordt gemaakt. Wij zetten ons in voor behoud en waar nodig uitbreiding van de beltaxi. 

Bereikbaarheid en mobiliteit