Kerkdorpen

Centrumplan Bakel

Vaart maken met de ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan Bakel. 

Bakel is van oudsher een actief en gezellig dorp. De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om het centrum levendig en interessant te houden voor eigen bevolking en recreanten. Oorzaken zijn onder andere leegstand van panden en minder verenigingsleven in het centrum. Tegenwerking door pandeigenaren draagt niet bij aan het vinden van oplossingen om het centrum leefbaar te houden. 

In april 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een ‘dorpsregisseur’ met als doel de problemen te inventariseren en samen met alle betrokken partijen tot concrete plannen te komen. In september 2017 is het Project Herontwikkeling Centrumgebied Bakel gestart in samenspraak met de bevolking. Er is vastgesteld dat ca. 40 locaties kansen bieden of in aanmerking komen om aangepakt te worden. Bakel wil weer ‘een levendig en levensvatbaar centrumgebied’. 

Als het centrumplan voor Bakel gereed is zal dit leiden tot een nieuwe inrichting waarbij niet alleen een leuker en levendiger centrum wordt gerealiseerd maar ook de verkeersknelpunten Auerschootseweg, Gemertseweg en Helmondseweg aangepakt kunnen worden. 

Wij zijn van mening dat er vaart gemaakt moet worden met de ontwikkeling van het centrumplan voor Bakel. De aanpak van het centrum van Gemert heeft bewezen dat vernieuwing succesvol kan zijn. En als daar extra middelen voor nodig zijn, dan zijn Lokale Realisten&D66 bereid die op korte termijn ter beschikking te stellen. Bewoners en ondernemers hebben hetzelfde belang; een gezellig en levendig centrum met mogelijkheden voor allerlei activiteiten.

Centrumplan Bakel