Financiën

Financiën

Eerlijk begroten! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet opzadelen met de lasten van het huidige beleid. 

Bij de verkiezingen in 2010 behaalden de Lokale Realisten 8 zetels en vormden wij samen met de Dorpspartij het nieuwe college. Al snel na het aantreden van dit nieuwe college bleek dat de financiële situatie totaal anders was dan het voormalige college de inwoners én de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2010-2013 had voorgespiegeld. De bouwgrondexploitatie bleek een kerkhof waar veel lijken verstopt waren. Er werd stelselmatig onder-begroot (kosten werden bewust te laag ingeschat en inkomsten bewust te hoog) en risico’s werden gebagatelliseerd. 

Uiteindelijk kwamen we eind 2012 onder preventief toezicht van de Provincie. Samen met onze coalitiepartner hebben we toen draconische maatregelen moeten nemen. De OZB werd bijna verdubbeld en er werd binnen één jaar afscheid genomen van 80 medewerkers. Onderhoud aan wegen werd uitgesteld en het openbaar gebied (plantsoenen, bomen, struiken en heggen) werd minder vaak gemaaid en schoongehouden. Geen leuke maatregelen, maar keihard nodig. 

Eerlijk verhaal naar burgers 

November 2017 hebben de Lokale Realisten niet ingestemd met de begroting 2018. D66 deed dat nog wel maar had grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Waarom stemden de Lokale Realisten tegen? Oud-wethouder Ton Vogels hield een duidelijk verhaal. Er verdwijnen weer lijken in de kast. Er wordt boekhoudkundig gegoocheld met afboekingen op grond in De Rips en De Mortel. Onderhoudsplannen worden bewust aantoonbaar te laag begroot! Kosten van investeringen (denk hierbij o.a. aan de kosten voor het aanpassen van wegen i.v.m. de aanleg van de Noord-om, aan de kosten van een nieuw zwembad en aan de kosten voor het overdragen van de woonwagenlocaties aan Goed Wonen) worden “vergeten”. De uitgaven voor Jeugdzorg en WMO zijn voorspelbaar hoger dan begroot. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de zijde van de wethouder Financiën kwam er geen inhoudelijke reactie. Dat zegt genoeg. 8 

Wij willen geen herhaling van zetten. 

We willen niet dat de OZB straks weer enorm verhoogd moet worden. Wij willen een eerlijk verhaal naar de burgers. Wie A zegt moet ook B durven zeggen. Een nieuw zwembad kost geld. Zeg eerlijk tegen de inwoners dat dit op jaarbasis 1 tot 2% OZB kost. 

Aanpakken van overlast en meer handhaving kost geld. De financiële positie van de gemeente is bovendien nog steeds zeer kwetsbaar. Wij vinden dat onze inwoners het recht hebben om te weten hoe we er voor staan. Wij gaan niet net als andere partijen enkele maanden voor de verkiezingen de OZB verlagen om kiezers te paaien.

Financiën